DISTECH 500

DEZENFEKTAN SIVI (KONSANTRE)
ÜRÜN TİPİ (2, 4)

Bakteri ve mantarlara karşı güçlü ve geniş bir etki alanına sahiptir. Boş ya da dolu hayvan barınaklarında, yem fabrikalarında tüm yüzeylerin ve eşyaların dezenfeksiyonunda kullanılır.

BİLEŞİMİ

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı
(Kimyasal Adı; CAS Numarası)
Hidrojen Peroksit % 50
(CAS No: 7722-84-1)
Gümüş (Kolloidal Gümüş) % 0,036
(CAS No: 7440-22-4)
Yardımcı Maddeler ve Miktarları
Titanyum Dioksit % 0,00047
(CAS No: 13463-67-7)
Deiyonize Su % 49,96353

AMBALAJ

5 lt plastik bidon.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Türü Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu Uygulama Aralığı

S. aureus ATCC6538,
P. aeruginosa ATCC15442,
E. coli ATCC10536,
E. hirae ATCC10541,
Candida albicans ATCC10231,
A. brasiliensis ATCC16404,
Bacillus subtilis,
Poliovirus Type 1,
LSc-2ab,
Adenovirus Type 5,
Strain Adenoid 75 ATCC VR-5,
Murine norovirus, Strain S99 Berlin

Yer, yüzey-ortam dezenfeksiyonu Spreyleme 1 lt suya 20 ml - 30 ml ürün katılarak uygulanır. Gerektiğinde
Eşyaların yer ve yüzey dezenfeksiyonu Spreyleme

S. aureus ATCC6538,
P. aeruginosa ATCC15442,
E. coli ATCC10536,
E. hirae ATCC10541,
Candida albicans ATCC10231,
A. brasiliensis ATCC16404,
Bacillus subtilis ATCC6633,
Bakteriyofaj P001,
Bakteriyofaj P008

Gıda alanlarının dezenfeksiyonu

GP 40

ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL SIVI (KONSANTRE)
ÜRÜN TİPİ (2, 3)

GP 40, tabloda adı geçen bakteri ve mantarlara karşı güçlü ve geniş bir etki alanına sahiptir. Bina, hastahane, klinik, ahır, ağıl, kuluçkahane temizliğinde ve bu amaçlı kullanılan makine, teçhizat ve ekipmanın temizliğinde, hayvan nakil araçlarının temizliğinde, boş ya da dolu hayvan barınaklarında, tüm yüzeylerin ve ekipmanların temizliğinde kullanılır.

BİLEŞİMİ

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı
(Kimyasal Adı; CAS Numarası)
Alkil dimetil benzil amonyum klorür % 5
(Dördüncül amonyum bileşikleri, benzil-c12-16-alkildimetil, klorürler)
(CAS No: 68424-85-1)
Gluteraldehit % 6,3
(CAS No: 111-30-8)
Yardımcı Maddeler ve Miktarları
Pine Oil % 0,00040
(CAS No: 13463-67-7)
Deiyonize Su % 88,6996

KULLANIM ŞEKLİ
Kullanım Tavsiyeleri Miktar ve Etkisi
Püskürtme 200 lt suya 1 lt ürün katılarak hazırlanan solüsyon 600 m2’ye uygulanır.
Thermofogging 2,5 lt suya 2,5 lt ürün katılarak hazırlanan solüsyon 1000 m3 alana uygulanır.
AMBALAJ

5 kg ve 20 kg plastik bidon.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Türü Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu Uygulama Aralığı

S. aureus,
P. aureginosa,
E. coli,
E. hirae,
C. albicans,
A. brasilliensis

Yer, yüzey-ortam ve ekipmanların temizliğinde Spreyleme 200 lt suya 1 lt ürün Gerektiğinde

S. aureus,
P. aureginosa,
E. hirae,
P. vulgaris,
C. albicans,
A. brasilliensis

Kanatlı kümes temizliğinde Püskürtme
Hayvan barınaklarının temizliğinde Püskürtme
Hayvan barınaklarında ayak temizliğinde 100 lt suya 1 lt ürün Daldırma

ACTYON

DEZENFEKTAN SIVI (KONSANTRE)
ÜRÜN TİPİ (3)

ACTYON, tabloda belirtilen bakteri ve mantarlara karşı güçlü ve geniş bir etki alanına sahiptir. Hayvan barınakları, hayvanların nakil araçlarının dezenfeksiyonu ile hayvanların tırnak, meme başı ve ağızlarında oluşabilecek mikroorganizmalardan kaynaklı sorunların bertaraf edilmesi için dezenfeksiyon sağlanması maksadıyla belirtilen oranlarda kullanılır. Kümes, tünek, kuluçka makineleri, kuluçka evleri ve sağım makinelerinin başlarının dezenfeksiyonu için kullanılır.

BİLEŞİMİ

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı
(Kimyasal Adı; CAS Numarası)
İyot % 2 (w/w); (CAS No: 7553-56-2)

Yardımcı Maddeler ve Miktarları
Fosforik Asit % 10
Alkol Etoksilat % 22,5
Sülfürik Asit % 8
Deiyonize Su Tamamlayıcı

AMBALAJ

5 lt ve 20 lt plastik bidon.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Türü Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu Uygulama Aralığı

Escherichia coli,
Streptococcus uberis,
Pseudomonas aeruginosa,
Proteus vulgaris,
Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Bovine enterovirus 1,
Candida albicans,
Aspergillus brasilliensis

 

Hayvan barınakları ve nakil
araçlarının, kümes, tünek, kuluçka
makinaları, kuluçka evleri, sağım
makinalarının başlarının genel
dezenfeksiyonu

 

1/200 -1/400 oranında sulandırılır Gerektiğinde

Pulverizasyon ile havanın
dezenfeksiyonu 

1/500 oranında sulandırılır

Pulverizasyon ile havanın
dezenfeksiyonu 

1/40 oranında sulandırılır