AMPLE C W.S.P.

AMPLE-C W.S.P., C vitamini içeren toz yem katkısıdır.

Hastalık hallerinde Vitamin C destekleyicisi olarak kullanılır, immun sistemi destekler, hastalık durumlarında vücut direncini arttırmak, yumurta kabuğunu sertleştirmek amacıyla kullanılır. Kalsiyum ve diğer minerallerin biyoyararlanımını arttırır, atlarda myoglobinüri, epitaksi, kas yorgunluğunun giderilmesinde, kısraklarda reprodüktiviteyi ve aygırlarda döl verimini arttırmak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Kanatlı hayvanlarda:, destekleyici olarak 1.000 lt içme suyuna 25 gr; koruyucu amaçlı 1.000 lt içme suyuna 75 gr; tedaviyi destekleyici olarak 1.000 lt içme suyuna 300 gr katılır. Yumurta kabuğunun kalınlaşması için 1.000 lt içme suyuna 500 gr katılır. Sığır ve atlarda 10 gr-25 gr/gün; buzağı, kısır boğa ve taylarda 5 gr-10 gr/gün; koyun ve keçilerde 1 gr-2 gr/gün; kuzu ve keçi yavrularında 0,5 gr-1 gr/gün hesabı ile kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

VITAFORT AK

VITAFORT AK, toz formda vitamin A ve K kombinasyonudur.

Bütün hayvanlarda ve özellikle sindirim sistemi bozukluklarında, gaga kesimi zamanındaki strese bağlı durumlarda ve oral antibiyotik kullanımına bağlı ikincil vitamin eksikliklerinde vitamin A ve K destekleyicisi olarak kullanılır. Hastalık durumlarında vücut direncini yükseltmek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Hazırlanan su 3-4 saat içerisinde tüketilmeli ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Destekleyici olarak 4 ton içme suyuna 1 kg; buzağılarda günde 5 gr, kuzu ve keçi yavruları için 1 gr içme suyuna veya süte karıştırılarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

VITAFORT ACK

VITAFORT ACK, toz formda vitamin A, C ve K kombinasyonudur.

Bütün hayvanlarda Vitamin A, C ve K eksikliklerinde destekleyici olarak kullanılır. Solunum yolu hastalıklarında, strese bağlı verim düşüklüklerinde, genel düşkünlük ve enfeksiyöz hastalıklarda oral antibakteriyel kullanımının arttığı durumlarda vitamin destekleyicisi olarak, hayvanların büyüme, gelişim, gebelik ve yüksek verim zamanlarında, aşılama, transport, ekstrem hava koşulları, gaga kesimi zamanında, hastalık hallerinde vücut direncini arttırmada kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Hazırlanan su 3-4 saat içerisinde tüketilmeli ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Destekleyici olarak kanatlı hayvanlarda 4 ton içme suyuna 1 kg; buzağılarda 5 gr, düve ve kısırlaştırılmış boğalarda 5 gr-10 gr, kuzu ve keçi yavruları için 1 gr içme suyuna veya süte karıştırılarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

VITAFORT BCK

Vitafort BCK, toz formda suda çözünebilen vitamin kombinasyonudur.

Vitamin eksikliklerinde destekleyici olarak kanatlı hayvanlar, kuzu, keçi yavruları, buzağı ve bütün evcil hayvanlarda kullanılır. Gelişimi destekleyici olarak, reproduktif performansı arttırmada kullanılır. Ayrıca oral antibiyotik kullanımlarından sonraki bozulan mikroflorayı koruma amaçlı kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

KULLANIM ŞEKLİ

Hazırlanan su 3-4 saat içerisinde tüketilmeli ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
3-5 gün boyunca hayvanların içme suyuna karıştırılarak kullanılır.

Kuzu ve keçi yavrularında 1 gr-2 gr, buzağılarda 2 gr-5 gr olarak içme suyuna veya süte karıştırılarak kullanılır.


Hayvan Türleri Hayvan Sayısı Doz
0-4 haftalık civciv 10.000 100 gr
4-8 haftalık tavuklar 5.000 100 gr
8-12 haftalık tavuklar 2.500 100 gr
16-20 haftalık tavuklar 1.200 100 gr
Yumurtacı ve damızlık tavuklarda 1.000 100 gr

VITAFORT SE

VITAFORT SE toz formda, Vitamin E ve selenyum kombinasyonudur.

Kümes hayvanlarında ve ruminantlarda kuluçkalama ve fertiliteyi arttırmak, hayvanlarda yem ile yetersiz Vitamin E ve selenyum alımlarını desteklemek, kötü hava koşulları ve aşılamalardan sonraki stres faktörlerini ortadan kaldırmak amacıyla Vitamin E ve Selenyum destekleyicisi olarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

KULLANIM ŞEKLİ
Hayvan Türleri Hayvan Sayısı Doz
Kanatlı hayvanlarda 400 lt içme suyuna 100 gr
Kuzu ve keçi yavrusu 10 Yeterli miktarda içme suyuna 100 gr
Koyun ve keçi 5 Yeterli miktarda içme suyuna 100 gr
İnek ve At 1 Yeterli miktarda içme suyuna 100 gr

FEDICOLFEN

Suda Çözünebilen Toz Yem Katkısı

Kanatlı hayvanlarda et ve yumurta üretimini arttırır, stres faktörlerinden korur ve yumurta kabuğunu sertleştirir. Kuzu ve buzağılarda mineral eksikliklerinde kullanılır. Genç hayvanların kemik gelişimi ve normal gelişimine katkı sağlamak için ayrıca yetişkin hayvanlarda süt, et ve yün üretimini attırmada kullanılır. Gebe ve genç hayvanların vitamin ihtiyaçlarını destekler, hastalık hallerinde vücut direncini arttırır, erkek hayvanlarda tohum kalitesini arttırır.

KULLANIM ŞEKLİ

Hazırlanan su 3-4 saat içerisinde tüketilmeli ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

EGGY

Kuluçkaya yatma ve yumurta verimini arttırıcı olarak, aşılama, kötü hava koşulları ve diğer stres faktörlerinde vücut direncini arttırmak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Destekleyici olarak 1gr ürün 2 lt içme suyuna katılarak 5-7 gün boyunca kullanılır. Koruyucu amaçlı olarak 1 gr ürün 4 lt içme suyuna katılarak uygulanır.

AMBALAJ

1 kg kavanoz.

THERMOVIL

BİLEŞİMİ

THERMOVIL, etkin formülünde, salisilik asit, vitamin C ve kafeinin dengeli kombinasyonunu içeren toz formda yem katkısıdır.

Özellikle sıcağa bağlı stres durumlarında, vücut sıcaklığının artış gösterdiği çevresel faktörlerde ve enfeksiyon durumlarında vücudu optimum kondisyonuna etkin bir biçimde geri çevirmek için destekleyici olarak kullanılır.

Sıcak stresinin klinik etkilerini giderir, yükselen vücut sıcaklığını düşürür, strese karşı gösterilen cevabı azaltarak hayvanların optimum metabolizmalarını geri kazanmalarına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ

Kanatlı hayvanlarda 1.000 lt içme suyuna 500 gr katılarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

TETTRO C 50

TETTRO C 50, kümes hayvanları için toz formda yem katkısı olup, C vitamini ve mineral eksikliği durumlarında destekleyici olarak kullanılır.

Hastalık ve stres durumlarında vücut direncini güçlendirir, büyüme ve gelişme döneminde destekleyici olarak kullanılır, minerallerin biyoyararlılığını ve yem alımını artırır.

KULLANIM ŞEKLİ

10 lt içme suyuna 1 gr katılarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

REPLENISH

REPLENISH, taşıma, gaga kesimi, aşılama, kalabalık, hastalık, yem değişimi ve olumsuz hava koşullarından meydana gelen ishal ve stres etkilerini gidermek için destekleyici olarak kullanılan toz formda yem katkısıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

1.000 lt içme suyuna 100 gr katılarak kullanılır.

AMBALAJ

500 gr şase.

NFA GP 40

NFA-GP40 pik performansa ulaşmak ve metabolizmanın sağlıklı çalışması için gerekli olan makro ve mikro mineraller, suda ve yağda çözünen vitaminler, geniş çeşitlikte amino asit ve yüksek kaliteli protein karışımıdır, yumurta fertilitesini ve kuluçkalamayı arttırır.

KULLANIM ŞEKLİ

1.000 kg yeme 2 kg-3 kg katılarak kullanılır.

AMBALAJ

20 kg kraft poşet.

RENITAL

RENITAL, toz formda olup vitamin ve mineral eksiklikleri durumlarında destekleyici olarak kullanılır.

Stres ve bağışıklık sistemi bozukluğu durumlarında kullanılan vitamin ve minerallerden oluşur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek içeriğindeki birçok mineralin biyoyararlılığını arttırır.

KULLANIM ŞEKLİ

Kanatlı hayvanlarda, 15 ton içme suyuna 1 kg katılarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg plastik kavanoz.

NUTRI-GOLD

Suda çözünebilen vitamin, amino asit ve mineral içerir. Bütün çiftlik hayvanlarının içme sularına ve yemlerine karıştırılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

5.000 lt içme suyuna 1 kg katılarak kullanılır.

AMBALAJ

1 kg şase.