FEEDBIND DRY

FEEDBIND DRY lingo sülfat, kalsiyum sülfatın dengeli ve etkin bileşiminden meydana gelen pellet bağlayıcıdır.

Pellet yemlerin stabilitesini ve kalitesini arttıran komponentlerin bileşiminden oluşturulmuştur.

Yemlerin pellet forma getirilmesi sırasında optimum dayanıklılık ve sertlik ile stabilizasyonu sağlayarak besin kayıplarının önüne geçer. Pellet dağılmasını ve tozuma ile meydana gelen kayıpların önüne geçer. Uniform pellet oluşturulmasını sağlayarak maksimum FCR elde edilmesi ile enerji kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ

1.000 kg yem için 1 kg kullanılır.

AMBALAJ

25 kg kraft poşet.

FEEDBIND GG DRY

Toz Formda Pelet Bağlayıcı

FEEDBIND GG DRY, hayvan yemlerinde peletlerin stabilitesini ve kalitesinin arttırmak için kullanılan bileşiktir. Pelet sertliğinin iyi olmaması ve dayanıklı olmaması düşük homojenite ve yem kaybına neden olur. FEEDBIND GG DRY, yem kayıplarının azaltılması, sert ve dayanıklı peletlerin oluşması için iyi bir çözüm sunar

KULLANIM ŞEKLİ

1.000 kg yem için 1 kg kullanılır.

AMBALAJ

25 kg kraft poşet.